Aplikacje internetowe

budujemy aplikacje webowe od pomysłu po wdrożenie

zapewniamy bieżące wsparcie w ich utrzymaniu i rozwoju

zobacz więcej

Aplikacje internetowe

Systemy B2B (ang. Business to Business) i B2C (ang. Business to Consumer) wspierają procesy zachodzące między firmami lub firmą, a klientami poprzez realizację takich zadań jak: przygotowanie ofert, przygotowanie zamówień, potwierdzania zamówień, płatności, realizację transakcji, szukanie nowych ofert oraz wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji. Systemy tej klasy oferują także rozwiązania dla marketingu.

Systemy C2C (ang. Consumer to Consumer) działają w obszarze relacji gospodarczych zachodzących między klientami. Typowym przykładem systemów C2C są platformy aukcyjne czy serwisy ogłoszeniowe. Celem tej klasy aplikacji jest także wspieranie interakcji między użytkownikami, którzy w efekcie stają się "adwokatami marki" kreowanej przez firmę.

Systemy B2E (ang. Business to Employee) to systemy służące pracownikom danego przedsiębiorstwa. Ich głównym zadaniem jest usprawnienie wymiany informacji wewnątrz jednostki (intranet) i/lub między jednostkami (ekstranet) oddalonymi od siebie o setki lub setki tysięcy kilometrów.

Systemy pozwalające na realizację zadań w obrębie zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie takich jak: rejestrowanie, porządkowanie, klasyfikacja, system kontroli wersji archiwizacji danych, powiadomienia osobiste bądź dla grup użytkowników o zmianach, monitorowanie plików i folderów, obsługa różnych formatów plików, operacje przenoszenia, wysyłania w obieg, usuwania oraz szeroko pojętego zarządzanie obiegiem dokumentów.

Systemy umożliwiające zarządzanie treścią serwisów internetowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy. Systemy CMS są podstawą dla portali informacyjnych i serwisów firmowych.

Aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Rozwiązują problemy odpowiednie dla danego przedsiębiorstwa.

Modele współpracy

Stały budżet

Zakres, budżet i czas realizacji ustalane są przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Model ten przeznaczony jest dla projektów, w których znany jest cel i metody jego osiągniecia.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu Klient jest zobowiązany dostarczyć informacje niezbędne do jego oceny. Projekt realizowany jest w zakresie, terminie i budżecie zaakceptowanych przez obie strony. Nie ma możliwości wprowadzania zmian w zakresie, terminie i budżecie po rozpoczęciu realizacji. Klient angażowany jest przed rozpoczęciem realizacji i sporadycznie w trakcie.

Zakres, czas i budżet realizacji znane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Ryzyko związane z niedoszacowaniem budżetu po stronie Wykonawcy. Minimalne angażowanie Klienta.

Zmienny zakres

Zakres ustalany jest wstępnie dla całego projektu i uszczegóławiany przed rozpoczęciem kolejnego etapu.

Model ten przeznaczony jest dla projektów, w których nie są znane metody osiągniecia celu np. projekty badawczo-rozwojowe. Doskonale sprawdza się w projektach mających na celu poszukiwanie rozwiązania danego problemu.

Projekt dzielony jest na etapy. Przed każdym etapem określane są czas i budżet realizacji oraz uszczegółowiony zakres dla danego etapu. Projekt rozliczany jest z góry za planowany etap. Wymagane jest stałe zaangażowanie Klienta.

Możliwość wprowadzania zmian w zakresie oraz elastyczny czas i budżet realizacji. Szansa na stworzenie nowych, konkurencyjnych rozwiązań. Możliwość przerwania projektu po zakończeniu etapu.

Oferta usług dot. aplikacji internetowych

Nowa aplikacja

budujemy całkowicie nowe aplikacje internetowe zaczynając od pomysłu

Rozwój aplikacji

rozszerzamy funkcjonalność już istniejących aplikacji webowych

Integracje

łączymy aplikacje internetowe z innymi systemami informatycznymi

Naprawianie błędów

identyfikujemy przyczyny i naprawiamy błędy w aplikacjach internetowych

Aplikacje progresywne

adaptujemy aplikacje internetowe do pracy na urządzeniach mobilnych (PWA)

Bazy danych

przeprowadzamy migracje i szereg innych operacji m.in. raportowanie, walidacje

Serwer aplikacji

zapewniamy skalowalne rozwiązania hostingowe dla aplikacji webowych

Bieżące wsparcie

zapewniamy pomoc w codziennej pracy z aplikacjami internetowymi

Napisz do nas!

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

wybierz temat zapytania
wpisz wiadomość (wymagane, min. 10 znaków)
wpisz imię i nazwisko (wymagane)
wpisz poprawny adres e-mail (wymagane)
numer telefonu (opcjonalny, 9-15 znaków)
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi
na zapytanie i przesłania oferty handlowej, wg zasad opisanych w polityce prywatności.
partner kliknij i sprawdź ofertę specjalną!